Menu
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
Asteazkena, 21 Ekaina 2017 15:38

2017ko Selektibitateko emaitzak

Diseñado por FreepikDiseñado por FreepikDiseñado por Freepik

Ekainaren 7tik 9ra, 2. Batxilergoko ikasleak Unibertsitatera Sartzeko Ebaluaziorako (USE) froga egin zuten. Edo gu ezagutzen dugun bezala, Selektibitateko froga. Asko beldurtzen dien azterketa honetan, ohiko deialdian aurkeztu diren ikasleen %99ak gainditu du.

Lortutako batezbesteko nota, 7 baino gehiago izan da, iazko nota mantenduz (7,7,EAEn lortu zen 6,7arekin konparatuta). Momentuz ezin dugu aurtengo nota gure Autonomia Erkidegokoarekin konparatu, emaitza hauek aurrerago argitaratzen direlako.

Hala ere, esan dezakegu aurkeztu diren ikasleen %25a baino gehiagok 8 batezbesteko nota dutela. Eta aurkeztu diren 44 ikasleetatik, bost 9 baino gehiago lortu dutela, 9,778 notarik altuena izanda.

Nolakoa da ebaluazio sistema berria?

Aurten, neurritasun sistemak aldaketak jasan ditu, eta hautazko ikasgai askok ikasleak sartu nahi diren graduetarako baliotasunik ez izatea eragin du. Era honetan, derrigorrezko ikasgaiak hizkuntza, Espainiako historia eta matematikak izan dira, eta bigarren maila batera baztertuta geratu dira Filosofia eta espezialitateko ikasgaiak.   

Logo Q